Güvenilir Çevre Çözümleri
BİZİ ARAYIN
 • Çalışma Saatlerimiz
  PZT - CM 08:30 / 18:00
 • 0 312 472 50 30
Anasayfa Maden Müşavirliği
Maden Müşavirliği

Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ruhsat alım ve projelendirme gibi ruhsat hukukunun yürütülmesi ile ilgili Mühendislik ve MüşavirlikHizmetleri verilmektedir.

 

İşletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Maden Kanunun 29 uncu maddesi gereği faaliyet bilgi formununhazırlanmasından sorumlu ve yetkili Maden mühendislerimiz ile Teknik Nezaretçilik hizmetlerimiz yürütülmektedir.

 

Üretim yapılan ruhsat sahalarında faaliyet bilgi formu ve imalat haritası, üretim yapıldığı dönemde ruhsat sahası için atanmış olan tekniknezaretçilerimiz veya Genel Müdürlüğe verildiği tarih itibariyle ruhsat sahası için atanmış durumda olan teknik nezaretçilerimiz tarafındanimzalanır. Teknik nezaretçilerimizin imzası olmadan Genel Müdürlüğe verilen bu fıkrada sayılan belgeler geçersiz sayılır.

 

Sunulan Hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 

 • Maden Danışmanlık Hizmetleri
 • Maden Saha Etüdü
 • Saha Araştırmaları
 • Müracaat İşlemleri
 • Ön Arama Faaliyet Raporu
 • Genel Arama Faaliyet Raporu
 • Detay Arama Faaliyet Raporu
 • Maden İşletme Projeleri
 • Mühendislik Hizmetleri
 • Teknik nezaret Hizmetleri
 • Maden Sahaları Devir İşlemleri
 • Hali Hazır Harita Alım Hizmetleri
 • İmalat Haritaları Hazırlama Hizmetleri
 • Jeolojik Harita Hazırlama
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu
 • Orman İzni Alım Hizmetleri
 • GSM Ruhsatı Alım Hizmetleri