Güvenilir Çevre Çözümleri
BİZİ ARAYIN
  • Çalışma Saatlerimiz
    PZT - CM 08:30 / 18:00
  • 0 312 472 50 30
Anasayfa Su ve Atık Su Analizleri
Su ve Atık Su Analizleri

Çözüm ortaklığı yaptığımız, TÜRKAK tarafından akredite ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlar vasıtasıyla tesislerde üretim sonucu oluşan su ve Atık Sulardan Numune Alınarak gerekli tüm analizler yapılmaktadır.


• Yüzer Madde


• Çözünmüş Oksijen/


• Oksijen Doygunluğu


• Çökebilen Katı Madde

 

• Tuzluluk


• İletkenlik


• Bulanıklık


• Toplam Kuru Madde


• Toplam Çözünmüş Madde


• Askıda Katı Madde Tayini


• Zehirlilik Seyreltme Faktörü

pH 


• Nem (%)


• İletkenlik


• Renk


• Sıcaklık


• Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5)


• Ağır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V….)


• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

 

• Toplam Klor /Serbest Klor


• Serbest Klor/ Aktif Klor


• Toplam Kjeldahl Azotu


• Sülfat, Sülfür,


• Yağ ve Gres


• Krom +6

 

• Toplam Fosfor/ Ortofosfat Tayini


• Serbest Siyanür / Toplam Siyanür


• Amonyum, Amonyum Azotu 


• Amonyak, Amonyak Azotu, 


• Sülfit,


• Florür, 


• Yüzey Aktif Madde


• Toplam Katı Madde


• Nitrit/Nitrit Azotu,

 

• Nitrat / Nitrat azotu


• Toplam Azot


• Florür, Klorür, 


• Fosfat, Fosforu,