HAVA KALİTESİ VE DAĞILIM MODELLEMESİ


AERMOD, doğrusal, kararlı hal Plume modellemesidir. AERMOD Modelleme sistemi, birçok farklı kaynak tipinde uygulanabilmektedir. Örnek olarak noktasal, hacimsel ve alansal kaynak tipleri verilebilmektedir. Çizgisel kaynaklar ise bir dizi hacimsel kaynak olarak veya uzatılmış alansal kaynak olarak düşünülerek modellenebilir (10). ISC-PRIME modellemesinin birkaç yönden gelişmiş biçimi olup katman sınırı teorisini içermektedir. AERMOD biraz GaussianPlume karakteristiğine sahiptir. Bundan başka yeni veya kararlı haldeki dağılım durumları, Plume yükselmesi ve batmazlık, yükselen inversiyon içerisindeki nüfuz, kaynaktaki yüzey seviyesi, rüzgarların dikey profili, türbülans ve ısı, arazi efekti gibi gelişmiş algoritmaları da bünyesinde barındırabilmektedir. Ayrıca PRIME yapı etkilerini de içermektedir. AERMOD programının performansı, arazi yapısına ve farklılık gösteren emisyon kaynaklarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Yüksek konsantrasyonlarda gerçeğe yakın sonuçlar verebilmektedir. Tüm ortalama zaman periyotları ve tüm durumlar için AERMOD modelleme performansı ISC-PRIME dan çok iyidir (7). AERMOD modelleme sistemi, iki işlemciden oluşmaktadır. Bunlar, arazi bilgisi için AERMAD ve meteorolojik veriler için AERMET. AERMOD, bazı kaynak tipleri için tasarlanmıştır. Bu kaynak tipleri, çoklu noktasal kaynak, alansal, çizgisel ve hacimsel kaynak, yapılar, konsantrasyonlar ve depozisyondur. Çizgisel kaynak ise bir dizi hacimsel kaynak veya alansal kaynak olarak düşünülebilir.

Modelin kullanıldığı alanlar:

• Kompleks endüstriyel kaynaklar (tek veya çoklu noktasal kaynak, alansal, çizgisel,hacimsel kaynaklar), ancak burada yapılar ve yapılardan kaynaklanan etkilerkullanılmamaktadır.

• Gaz ve partikül birikimi,

• Sabit ve değişken emisyonlar,

• Kırsal ve yerleşim alanları,

• Kaynaktan 50 km’ye kadar taşınım,

• Tüm arazi yapısına göre konsantrasyon tahmini

Ulusal ve uluslararası Çevresel Değerlendirme Raporları için gerekli hava kalitesi dağılım modellemeleri güncel mevzuatlar kapsamına uygun olarak yapmakta ve raporlandırılmaktadır.

Yükleniyor