SU VE ATIK SU ANALİZLERİ


Çözüm ortaklığı yaptığımız, TÜRKAK tarafından akredite ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlar vasıtasıyla tesislerde üretim sonucu oluşan su ve Atık Sulardan Numune Alınarak gerekli tüm analizler yapılmaktadır.

• Yüzer Madde

• Çözünmüş Oksijen/

• Oksijen Doygunluğu

• Çökebilen Katı Madde

• Tuzluluk

• İletkenlik

• Bulanıklık

• Toplam Kuru Madde

• Toplam Çözünmüş Madde

• Askıda Katı Madde Tayini

• Zehirlilik Seyreltme Faktörü

• pH 

• Nem (%)

• İletkenlik

• Renk

• Sıcaklık

• Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5)

• Ağır Metaller (Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, Zn Sb, Be,Hg, P, Pb, V….)

• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

• Toplam Klor /Serbest Klor

• Serbest Klor/ Aktif Klor

• Toplam Kjeldahl Azotu

• Sülfat, Sülfür,

• Yağ ve Gres

• Krom +6

• Toplam Fosfor/ Ortofosfat Tayini

• Serbest Siyanür / Toplam Siyanür

• Amonyum, Amonyum Azotu 

• Amonyak, Amonyak Azotu, 

• Sülfit,

• Florür, 

• Yüzey Aktif Madde

• Toplam Katı Madde

• Nitrit/Nitrit Azotu,

• Nitrat / Nitrat azotu

• Toplam Azot

• Florür, Klorür, 

• Fosfat, Fosforu

Yükleniyor